Vedenjäähdytyskoneen tähtikontaktori

Vasta käyttöönotetun vedenjäähdytyskoneen moottorin tähti-kolmio -käynnistimen tähtikontaktorin kärkiä jouduttiin vaihtamaan epäsäännöllisesti, mutta toistuvasti. Välillä kärjet kestivät kuukauden ja välillä vain vuorokauden. Laitetoimittaja epäili, että sähkönlaadulliset tekijät olisivat normaalia suuremman vikataajuuden syynä. Sähkönlaadun mittaukset toteutettiin vedenjäähdytyskoneen syötöltä kohteessa toistamalla käynnistyksiä noin 15 kertaa. Tähtikontaktorin ohjausjännite oli toteutettu vedenjäähdytyskoneen syötön kautta jännitemuuntajan avulla. Näistä käynnistyksistä yhtä lukuun [...]