KÄYTÖNJOHTOPALVELUT

Käytönjohtaja toimii kiinteistön omistajan/haltijan teknisenä tukena ja edunvalvojana sähkönjakeluun liittyen.

Ammattitaitoinen sähkölaitteiston käytönjohtaja on sähkölaitteiston haltijan tukena sähkönkäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Lain puolesta hänen tehtäviinsä kuuluu huolehtia, että sähköturvallisuuslakia noudatetaan sähkölaitteiston käytössä ja huollossa sekä käyttötöitä tekevät vain ammattitaitoiset ja riittävän opastetut henkilöt. Huolto- ja kunnossapito-ohjelman toteutumisen valvonta kuuluu myös käytönjohtajalle. Käytönjohtopalveluissamme saat käytönjohtajamme asiantuntijuuden avuksesi, jotta tekemäsi ratkaisut olisivat sähköturvallisuuden täyttämisen lisäksi toimivia ja kustannustehokkaita.

Käytönjohtajan ei tule olla vain pelkkä nimi paperissa, vaan merkittävä resurssi ja voimavara sähkölaitteiston haltijan apuna tehtäessä ratkaisuja kiinteistön sähkönjakeluun liittyen.

Sähköpätevyys 1 mahdollistaa Hämeen Sähkö Oy:n hoitamaan asiakkaidensa kaikkien sähkölaitteistojen käytön johtajuuden (lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä). Toimintamme on joustavaa ja kustannustehokasta.

Toiminta-alueeseemme kuuluu lähiseutu, Hämeenlinna, Tampere, Valkeakoski, Akaa. Laajempana alueena Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Uusimaa ja koko maa. Käytönjohtopalvelua hoidetaan Akaasta käsin. 

Milloin kiinteistön omistajan/haltijan on nimettävä sähkölaitteistolle käytönjohtaja?

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja, jos sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (enintään 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa on itsessään on suurjännite (yli 1000 V).

Käytönjohtaja on nimettävä myös, jos sähkölaitteiston liittymisteho ylittää 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Käytönjohtajan nimeämisen vaativia laitteistoja on esimerkiksi teollisuudessa, hotelleissa, sähköautojen latauksiin liittyvissä järjestelmissä ja kauppakeskuksissa. Meillä on käytönjohdosta kokemusta mm. kauppakeskuksista, isoista kaupoista, hotelleista, teollisuudesta ja elintarviketeollisuudesta. Käytönjohtajan vaativia kohteita meillä on tällä hetkellä noin 20 kohdetta.

Mitä käytönjohtopalveluihin kuuluu?

Kohteet tarkastamme kaksi kertaa vuodessa ja tarkastukset raportoidaan. Tarkastuksessa tyypillisesti kierretään aistinvaraisesti pistokokeilla tarkastellen sähkölaitteistoa. Muuntamon tilat, kojeistot ja muuntajat tarkastellaan. Pääkeskuksen tilanne katsotaan läpi, kompensointihuolto varmistetaan tehdyksi. Dokumentit tarkastetaan, osa pienemmistä muutoksista voidaan tarkastuksen aikana korjata. Sähkötiloista tarkastuksen kulku johtaa kiinteistön muihin tiloihin ja siinä samalla tarkastellaan nousukeskuksia, jakokeskuksia ja ryhmäkeskuksia. Kiinteistöä kiertäessä tarkastellaan samalla kiinteistön muiden tekniikoiden huollon tilannetta, kuten esimerkiksi paloilmoitin, sprinklerit, turvavalaistuksen keskukset ja upsit. Sähkötiloihin vaikuttavat ilmastoinnin ja jäähdytyksen vuosihuoltojen tilanne on tarkastelussa myös. 

Käytönjohtopalveluihin liittyy muuntamohuoltojen järjestely. Tarjouspyyntöjen luominen ja kyselyiden tekeminen. Muuntamohuoltoon liittyy tyypillisesti kojeistojen huolto, muuntajien huolto, pääkeskuksien katkaisijoiden huolto. Keskijännitekojeiston huollossa testataan mm. muuntajien suojana olevien sulakkeiden laukaisun toimivuus ja pääkatkaisijan laukaisun toimivuus. Muuntajien huolto koostuu yleensä muuntajan puhdistuksesta ja öljynäytteen ottamisesta. Olemme kyllä huomanneet vuosien aikana muuntajista vuotoja ja elinkaaren loppupuolella olevia tiivisteitä, joita on muuntamohuoltojen yhteydessä vaihdettu. 

Pääkeskuksien huolto on enemmän katkaisijoiden laukaisujen testaus ja voitelu. Katkaisijoita on monessa muussakin keskuksessa, joten muuntamohuoltoon tai pääkeskuksien erilliseen huoltoon lähdettäessä kartoitus on tärkeä vaihe. Muuten jää joku piilossa oleva katkaisija huoltamatta. Nykyaikaisemmat katkaisijat testataan tietokoneen ohjelmistolla, joka mittaa katkaisijasta mitattavat laukaisuajat ja päivitetään ohjelmistot huollon yhteydessä. Vanhempia katkaisijoita mitataan erillisellä virtalähteellä, jolla saadaa katkaisija laukaistua ja mitattua laukaisuajat. 

Muuntamohuoltoon valmistautumisessa on kytkentäohjelman valmistelu ja sähkökatkon tilaus sähköverkkoyhtiöltä tärkeitä vaiheita. Varavoiman tarve on selvitettävä etukäteen ja tärkeä on myös tiedostaa onko kiinteistössä varavoimaa aiheuttamassa takajännitteen vaaraa. Kiinteistön käyttäjien tiedottamisessa avustamme. Teleoperaattorin laitteistoja on monissa kiinteistöissä ja sähkökatkosta ilmoitetaan etukäteen. 

Itse muuntamohuolto on hyvin suunniteltuna yleensä hyvin etenevä tapahtuma. Käytönjohtaja on mukana valvomassa ja tekemässä havaintoja sellaisista kohdista kojeistoja joihin ei pääse jännitteisenä. Sähkökatkoon ja sähköjen palautukseen osassa sähköverkkoyhtiöissä tarvitaan käytönjohtajan lupa.

Muuntamohuolto valmistuu ja poistutaan kiinteistöstä. Öljymuuntajista otetut öljynäytteet analysoidaan ja muuntamohuollossa tarkastetuista laiteista tulee pöytäkirjat. Nämä koostetaan tapahtumista ja käytönjohtajan havainnoista tehdyn raportin liitteeksi. 

Käytönjohtopalvelut vai käytönjohtajapalvelut vai peräti sähkökäytönjohtaja? 

Käytönjohtajasta käytetään monia nimityksiä, jotka lopulta tarkoittavat samaa. Esimerkiksi käytönvalvoja, käytönjohtaja, sähkökäytönjohtaja. Palvelukokonaisuudesta käytössä ovat esimerkiksi käytönjohtajapalvelut ja käytönjohtopalvelut. Sähköturvalllisuuslaki käyttää termiä käytön johtaja. Tukes käyttää sivuillaan käytön johtajaa ja käytönjohtajaa terminä. Seti mainitsee mm. käytönjohtopalvelut ja käytönjohto yksikön. Käytönjohtajapalvelu on terminä myös aktiivisessa käytössä, paljon aktiivisemmassa kuin käytönjohtopalvelu. Käytönvalvojaa käytetään terminä esimerkiksi Granlund Managerissa. Käytössä on siis montaa termiä, näitä kaikkia ymmärretään kyllä meillä Hämeen Sähköllä.

Huolto- ja kunnossapito-ohjelma, milloin se tarvitsee luoda ja miten sen voi toteuttaa? 

Huolto- ja kunnossapito-ohjelma on sähkölaitteistolle olennainen osa kunnossapitoa. Sähköturvallisuuslaki edellyttää huolto- ja kunnossapito-ohjelman sähkölaitteistoille luokkiin 2 ja 3. Huolto- ja kunnossapito-ohjelman puute on vakava turvallisuuspuute. Määräaikaistarkastuksista määrätään uusintatarkastus usein, jos huolto- ja kunnossapito-ohjelma puuttuu kokonaan. 

Kauttamme saa Granlund Manager ”huoltokirjan”, jonka päälle saa rakennettua sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelman lisäksi myös esimerkiksi kiinteistöhuollon huoltokirjan. Sähkölaitteiston osalta rakennamme avaimet käteen -ajatuksella kiinteistöön soveltuvan huolto- ja kunnossapito-ohjelman. Lisäksi järjestelmään saa tallennettua kiinteistön dokumentit alkaen keskuksen pääkaavioista päätyen vaikka viemäristä otettuun videoon. Granlund Manager toimii täysin verkossa, eli sitä ei tarvitse asentaa mihinkään tietokoneeseen tai omaan palvelimeen. Nettiselain riittää käyttöön ja kännykkään löytyy ohjelma.

Ota meihin yhteyttä tai jätä soittopyyntö!

Katso tästä muut palvelumme, loistehonkompensoinnin huolto, sähkönlaadun mittaukset, lämpökuvaus, vuotoäänikuvaus ja uudet Nokia Capasitors estokelaparistot sekä varaosat.