Käytön johtaja toimii kiinteistön omistajan/haltijan teknisenä tukena ja edunvalvojana sähkönjakeluun liittyen.

Ammattitaitoinen sähkölaitteiston käytön johtaja on sähkölaitteiston haltijan tukena sähkönkäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Lain puolesta hänen tehtäviinsä kuuluu huolehtia, että sähköturvallisuuslakia noudatetaan sähkölaitteiston käytössä ja huollossa sekä käyttötöitä tekevät vain ammattitaitoiset ja riittävän opastetut henkilöt. Käytönjohtajapalveluissamme saat käytön johtajamme asiantuntijuuden avuksesi, jotta tekemäsi ratkaisut olisivat sähköturvallisuuden täyttämisen lisäksi toimivia ja kustannustehokkaita.

Käytön johtajan ei tule olla vain pelkkä nimi paperissa, vaan merkittävä resurssi ja voimavara sähkölaitteiston haltijan apuna tehtäessä ratkaisuja kiinteistön sähkönjakeluun liittyen. Sähköpätevyys 1 mahdollistaa Hämeen Sähkö Oy:n hoitamaan asiakkaidensa kaikkien sähkölaitteistojen käytön johtajuuden (lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä).

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytön johtaja kun

sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (< 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa on itsessään on suurjännite

tai kun

sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.