LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvaus on tärkeä osa sähkölaitteiston ennakoivaa huoltoa

Lämpökuvaus on tehokas keino ennaltaehkäistä huonojen sähköliitosten ja viallisten komponenttien aiheuttamia tulipaloja tai suunnittelemattomia jännitekatkoja. Lämpökuvaus on nopea ja kustannustehokas tutkimusmenetelmä, jolla voidaan tutkia ja analysoida sähkölaitteiston kuntoa häiritsemättä sen normaalia käyttöä.

Lämpökuvauksella voidaan tarkkailla kehittyviä ongelmia hyvissä ajoin ennen näkyviä vaurioita, jolloin saadaan tieto esim. sähkölaitteiden mahdollisesta huoltotarpeesta. Huolletut ja kunnossapidetyt laitteet kestävät pidempään, jolloin laitteiden käyttöikä maksimoidaan. Lämpökuvauksen avulla saadaan myös kartoitettua laitteiden uusimistarve, jotta uusiminen voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Olemme erikoistuneet sähköpääkeskusten ja muuntamoiden lämpökuvauksiin. Kohteesta ja asiakkaan tarpeista riippuen suosittelemme sähkölaitteiston lämpökuvauksia tehtäväksi säännöllisesti 1-3 vuoden välein.

Palvelumme sisältää

 • Lämpökuvauksen

 • Virtojen mittauksen lämpökuvattavalta keskukselta

 • Raportin sisältäen

  • lämpökuvan mittaustietoineen ja kommentteineen kohteista, joissa on havaittu normaalia korkeampia lämpötiloja tai sisäisiä lämpötilaeroja
  • listauksen kuvatuista keskuksista
  • ehdotuksen jatkotoimenpiteistä

Kuvaajamme ovat käyneet Fluken järjestämän lämpökamerakoulutuksen, jossa opitaan lämpökuvauksen teoriaa, lämpökameran käyttö sekä raportointi, jossa kuvaukseen vaikuttavat asettelut ja olosuhteet ovat avoimesti kerrottuna asiakkaalle.

SÄHKÖKESKUSHUOLLOT

Sähkökeskusten huollolla kiinteistön sisäinen sähkönjakelu pysyy toimintakykyisenä ja turvallisena.

Usein kiinteistön sähkönjakelujärjestelmään kiinnitetään huomiota vasta, kun se ei toimi oikein. Tällöin vahingot ja kustannukset ovat usein suuria, sillä vikatilanteet tulevat yllätyksenä eikä niihin ole osattu varautua. Sähköhuollon avulla voidaan löytää vialliset tai vikaantumassa olevat komponentit jo ennen kuin ne aiheuttavat isompia ongelmia kiinteistön sisäiseen sähkönjakeluun. Siivouksella parannetaan keskusten paloturvallisuutta, kun keskukset eivät ole pölyn ja lian peitossa.

Sähkökeskushuollossa tehdään mm. seuraavia töitä ja tarkastuksia:

 • Keskuksen ja keskustilan siivous ja imurointi

 • Keskuksen komponenttien tarkastaminen visuaalisesti ja kuuntelemalla

 • Keskuksen lähtömerkinnät ja piirustusten paikkansapitävyys

 • Mahdollisten lämpökuvauksissa havaittujen ongelmien korjaus

 • Sähköturvallisuusmääräysten täyttyminen keskustilassa ja keskuksella

SÄHKÖLAITTEISTON HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA

Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistolla on oltava laadittuna sähköturvallisuuden ylläpitävä kirjallinen huolto- ja kunnossapito-ohjelma (KTMp 517/1996). Käytännöt kentällä vaihtelevat ruutuvihkosta äärimmäisen raskaisiin sovelluksiin, joiden käyttö vaatii erillisen koulutuksen.

Hämeen Sähköllä on kehitteillä helppokäyttöinen web-pohjainen sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma, joka on suunniteltu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön.