SÄHKÖLAITTEISTON LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvaus on tärkeä osa sähkölaitteiston ennakoivaa huoltoa

Lämpökuvaus on tehokas keino ennaltaehkäistä huonojen sähköliitosten ja viallisten komponenttien aiheuttamia tulipaloja tai suunnittelemattomia jännitekatkoja. Lämpökuvaus on nopea ja kustannustehokas tutkimusmenetelmä, jolla voidaan tutkia ja analysoida sähkölaitteiston kuntoa häiritsemättä sen normaalia käyttöä.

Lämpökuvauksella voidaan tarkkailla kehittyviä ongelmia hyvissä ajoin ennen näkyviä vaurioita, jolloin saadaan tieto esim. sähkölaitteiden mahdollisesta huoltotarpeesta. Huolletut ja kunnossapidetyt laitteet kestävät pidempään, jolloin laitteiden käyttöikä maksimoidaan. Lämpökuvauksen avulla saadaan myös kartoitettua laitteiden uusimistarve, jotta uusiminen voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Uusiin sähköasennuksiin ja sähkölaitteistoihin on hyödyllistä myös tehdä lämpökuvaus, koska esimerkiksi isoissa alumiinikaapeleissa on löystymisen vaara.

Olemme erikoistuneet sähköpääkeskusten ja muuntamoiden lämpökuvauksiin. Lisäksi meillä on kokemusta myös aurinkopaneelien ja sähkömoottoreiden kunnon selvityksistä lämpökuvaamalla.  Kohteesta ja asiakkaan tarpeista riippuen suosittelemme sähkölaitteiston lämpökuvauksia tehtäväksi säännöllisesti 1-3 vuoden välein.

Palvelumme sisältää

 • Lämpökuvauksen

 • Virtojen mittauksen lämpökuvattavalta keskukselta

 • Raportin sisältäen

  • lämpökuvan mittaustietoineen ja kommentteineen kohteista, joissa on havaittu normaalia korkeampia lämpötiloja tai sisäisiä lämpötilaeroja
  • listauksen kuvatuista keskuksista
  • ehdotuksen jatkotoimenpiteistä

Kuvaajamme ovat käyneet Fluken järjestämän lämpökamerakoulutuksen, jossa opitaan lämpökuvauksen teoriaa, lämpökameran käyttö sekä raportointi, jossa kuvaukseen vaikuttavat asettelut ja olosuhteet ovat avoimesti kerrottuna asiakkaalle.

Ota meihin yhteyttä tai jätä soittopyyntö!

VUOTOÄÄNIKUVAUS

Vuotoäänikuvauksella pääsee paineilmajärjestelmien vuotojen jäljille

Vuotoäänen paikannuskameralla on mahdollista kuvata esimerkiksi paineilmajärjestelmistä vuotokohtia. Liitokset, toimilaitteet, paineilmapistoolit ja muu paineilmaan liittyvä jakelu tai toimilaite soveltuu kuvattavaksi vuotoäänikameralla, vuotoäänen paikannuskameralla. Tekniikan avulla voidaan eristää tietyt äänitaajuudet ja tämä antaa mahdollisuuden suodattaa taustamelu pois. Kuvaus voidaan toteuttaa yleensä täysin normaalin toiminnan ohessa, jolloin se ei vaadi katkoja tuotantoon ja voidaan tarkastaa koko laitos tarkasti. Tietyille taajuuksille osuvat liian kovat äänet saattavat häiritä kuvausta. Paineilmalle vuotojen kartoitustapana vuotoäänikuvaus on erityisen loistava tapa kartoittaa vuodot.

Vuotavat paineilmajärjestelmät aiheuttavat mm. lisääntynyttä sähkön kulutusta. Lisääntynyt paineilmankulutus saattaa aiheuttaa tarpeettomia paineilmajärjestelmien lisäyksiä. Vuotavat paineilmalaitteet saattavat aiheuttaa tuotantoon ongelmia. Jos kompressori vaikuttaa käyvän tarpeettomasti ilman erityistä syytä, niin paineilmaverkon kartoitus on paikallaan.

Vuotoäänikuvauksella voidaan paikallistaa myös höyry- kaasu ja -alipainevuotoja.

Kohteesta ja asiakkaan tarpeista riippuen suosittelemme vuotoäänikuvauksia tehtäväksi säännöllisesti 1-3 vuoden välein. Vuotoäänikuvauksen saa sovittua myös säännölliseksi palveluksi, jolloin sovimme automaattisesti, kun vuotoäänien kuvaus on ajankohtaista.

Palvelumme sisältää

 • Vuotoäänikuvauksen

 • Raportin sisältäen

  • vuotoäänikuvan mittaustietoineen ja kommentteineen kohteista, joissa on havaittu normaalia korkeampia vuotoja ja vuodon aiheuttaman energiahukan (energiahukan laskentaa varten tarvitsee tiedon kompressorista, verkoston paineen ja sähkön hintatiedon)
  • listauksen kuvatuista kohteista

Ota meihin yhteyttä tai jätä soittopyyntö!

SÄHKÖKESKUSHUOLTO

Sähkökeskusten huollolla kiinteistön sisäinen sähkönjakelu pysyy toimintakykyisenä ja turvallisena.

Usein kiinteistön sähkönjakelujärjestelmään kiinnitetään huomiota vasta, kun se ei toimi oikein. Tällöin vahingot ja kustannukset ovat usein suuria, sillä vikatilanteet tulevat yllätyksenä eikä niihin ole osattu varautua. Sähköhuollon avulla voidaan löytää vialliset tai vikaantumassa olevat komponentit jo ennen kuin ne aiheuttavat isompia ongelmia kiinteistön sisäiseen sähkönjakeluun. Siivouksella parannetaan keskusten paloturvallisuutta, kun keskukset eivät ole pölyn ja lian peitossa.

Sähkökeskushuollossa tehdään mm. seuraavia töitä ja tarkastuksia:

 • Keskuksen ja keskustilan siivous ja imurointi

 • Keskuksen komponenttien tarkastaminen visuaalisesti ja kuuntelemalla

 • Varasulakkeiden riittävyys

 • Keskuksen lähtömerkinnät ja piirustusten (mm. pääkaavio, piirikaavio) paikkansapitävyys

 • Mahdollisten lämpökuvauksissa havaittujen ongelmien korjaus

 • Sähköturvallisuusmääräysten täyttyminen keskustilassa ja keskuksella

 • Sähkötilojen lukituksen tilanne

Ota meihin yhteyttä tai jätä soittopyyntö!

SÄHKÖLAITTEISTON HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA

Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistolla on oltava laadittuna sähköturvallisuuden ylläpitävä kirjallinen huolto- ja kunnossapito-ohjelma (Sähköturvallisuuslaki, 48 §). Käytännöt kentällä vaihtelevat ruutuvihkosta äärimmäisen raskaisiin sovelluksiin, joiden käyttö vaatii erillisen koulutuksen.

Hämeen Sähkön kautta on tilattavissa Granlund Manager, helppokäyttöinen pilvipalvelu sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelmaksi, joka soveltuu pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Palvelu soveltuu myös isompien kiinteistökokonaisuuksien käyttöön. Ohjelmaympäristöön saa ladattua talteen dokumentointia ja perustettua sähköisen arkiston talotekniikan eri järjestelmien kaavioille, piirustuksille, dokumenteille ja tarkastuspöytäkirjoille.

Huolto- ja kunnossapito-ohjelmasta on lisää käytönjohtopalveluiden sivulla. 

Ota meihin yhteyttä tai jätä soittopyyntö!