LOISTEHON KOMPENSOINTI

Osa sähkölaitteista, esimerkiksi oikosulkumoottorit ja muuntajat, tarvitsevat toimiakseen pätötehon lisäksi myös loistehoa. Tarvittava loisteho voidaan ottaa sähköverkosta, jolloin siitä joudutaan maksamaan sähkönsiirtolaskun yhteydessä loistehomaksu, tai se voidaan tuottaa kohteessa omalla loistehon kompensoinnilla.

Lue lisää…

SÄHKÖNLAATU

Ongelmat sähkönlaadussa aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia, laitevaurioita ja jopa vaaratilanteita. Sähkönlaadussa voi ilmetä ongelmia epäonnistuneen suunnittelun, laitteiden vikojen vuoksi tai hankittaessa uusia sähkölaitteita, jotka eivät sovellu kohteen sähköverkkoon. Ongelmat sähkönlaadussa voivat aiheutua myös kohdetta syöttävästä verkosta.

Lue lisää…

SÄHKÖLAITTEISTON
HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO

Sähkölaitteiston huollon ja kunnossapidon tavoitteena on pitää kiinteistön sähkölaitteisto toimintakykyisenä ja turvallisena käyttää. Suunnitelmallisella huollolla ja kunnossapidolla pyritään myös pienentämään kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia ehkäisemällä laitteistojen häiriöistä ja vikaantumisista aiheutuvia vaurioita sekä katkoja tuotannossa. Huolto-ja kunnossapito-ohjelmalla määritetään siihen liitetyille laitteille suoritettavat huollot ja huoltovälit sekä kenen vastuulle niiden toteutus kuuluu. Huolto- ja kunnossapito-ohjelmalla voidaan seurata huoltojen toteutumista.

Lue lisää…

SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTÖNJOHTAJUUS

Sähkölaitteiston käytönjohtaja toimii kiinteistön omistajan/haltijan teknisenä tukena ja edunvalvojana sähkönjakeluun liittyen. Käytönjohtajan palveluita tarvitset, jos kiinteistössäsi on yli 1000 voltin kojeisto tai liittymäteho yhteenlaskettuna on yli 1600 kVA.

Lue lisää…