Verkkoyhtiöt laskuttavat tehosiirtoasiakkaitaan sähkönsiirron yhteydessä verkosta otetusta loistehosta (loisotto) sekä nykyään myös verkkoon syötetystä loistehosta (loisanto). Laskutusperusteet ovat jokaisen verkkoyhtiön itse päätettävissä. Loistehon ilmaisosuudet (x % laskutettavasta pätötehosta) sekä hinta per kvar vaihtelee voimakkaasti verkkoyhtiöiden välillä.

Olemme havainneet useiden asiakkaiden tapauksessa sähkölaskujen menevän kuitattavaksi henkilölle, jolla ei ole tiedossa, että loistehomaksuista voitaisiin päästä useimmissa tapauksissa melko helposti ja varsinkin kustannustehokkaasti eroon. Edelleenkin oikein mitoitettu loistehonkompensointi on hyvä investointi kiinteistölle, jonka takaisinmaksuaika on 2-3 vuotta pelkästään loistehomaksujen avulla laskettuna.

Perinteisesti verkkoyhtiöiden asiakkaat ottavat tietyn määrän loistehoa verkosta. Mikäli loisotto pysyy alle verkkoyhtiön ilmaisosuuden, ei siirtolaskussa näy loistehomaksuja ollenkaan. Tällöin verkkoasiakkaan kompensointi toimii kuten pitääkin.

Moni verkkoyhtiö ohjaa asiakkaitaan luopumaan kiinteistä kompensoinneista laskuttamalla loisotosta huomattavasti voimakkaammin kuin loisannosta. Muutamalla verkkoyhtiöllä loisannon hinta on moninkertainen suhteessa loisottoon!

Huom! Verkkoyhtiö voi käytännössä laskuttaa samalta tunnilta verkkoasiakasta sekä loisannosta että loisotosta. Molempien maksimiarvot mitataan erikseen eikä suinkaan lasketa niiden keskiarvoa.

Alla on taulukko muutamien verkkoyhtiön loistehomaksujen perusteista.

Verkkoyhtiö

Ilmaisosuudet  pätötehosta

Loisotto

Ilmaisosuudet  pätötehosta

Loisanto

€ / kvar / kk Loisotto

€ / kvar / kk Loisanto

Helen Sähköverkko Oy
Pienjännitetehosiirto

40 %

10 %

2,29

Helen Sähköverkko Oy
Keskijännitetehosiirto

10 %

0

2,29

Caruna Espoo

20 %

20%

4,05

4,05

Caruna Oy

20 %

6,14

0,00

Vantaan Energia Sähköverkot

20 %

10 %

2,50

2,50

Elenia
Pienjännitetehosiirto

16 %

7,21

0,00

Elenia
Keskijännitetehosiirto

16 %

6,14

0,00

Tampereen Energia Sähköverkko Oy

20 %

1,25

0,00

Helen Sähköverkolla ja Tampereen Sähkölaitoksella ilmaisosuudet loisotosta ovat vähintään 50 kvar, vaikka prosenttiosuus pätötehosta olisi pienempikin.

Hinnat ovat tarkistettu 3.7.2024. Hinnat ovat alv 0%.

#loisteho #loistehonkompensointi #loistehomaksut #rakkaudestakompensointiin #kvar