Vasta käyttöönotetun vedenjäähdytyskoneen moottorin tähti-kolmio -käynnistimen tähtikontaktorin kärkiä jouduttiin vaihtamaan epäsäännöllisesti, mutta toistuvasti. Välillä kärjet kestivät kuukauden ja välillä vain vuorokauden. Laitetoimittaja epäili, että sähkönlaadulliset tekijät olisivat normaalia suuremman vikataajuuden syynä.

Sähkönlaadun mittaukset toteutettiin vedenjäähdytyskoneen syötöltä kohteessa toistamalla käynnistyksiä noin 15 kertaa. Tähtikontaktorin ohjausjännite oli toteutettu vedenjäähdytyskoneen syötön kautta jännitemuuntajan avulla. Näistä käynnistyksistä yhtä lukuun ottamatta ei havaittu mitään normaalista poikkeavaa.

Alla olevassa kuvassa on tähtikontaktorin vaihevirtojen kuvaajat testikäynnistykseltä, jossa havaittiin muista käynnistyksista poikkeavaa. Tähtikontaktorin kärjet avautuvat osittain 40 millisekunnin ajaksi kesken käynnistyksen.  Tämän seurauksena kontaktorien kärkien välillä palaa todennäköisesti valokaari, joka kuluttaa kärjet mahdollisesti jo yhdellä kytkennällä.

Tähtikontaktorin osittaisen avautumisen kesken kytkennän aiheuttaa mitä todennäköisimmin tähtikontaktorin ohjausjännitteen hetkellinen jännitekuoppa, jonka aiheuttaa vedenjäähdytyskoneen käynnistys. Ohjausjännite ei katkennut kokonaan vaan sen laski niin alas, että kontaktorin ohjauskela ei pysynyt vetäneenä. Korjaavana toimenpiteenä toimii todennäköisesti ohjausjännitteelle lisättävä pienitehoinen UPS-laite.

Tällaista ”vikaa” on moottorin käynnistyksen yhteydessä melko mahdotonta havaita ilman sähkönlaadun analysaattoria. Lisäksi analysaattorin näytteenottotaajuus tulee olla riittävän suuri, että ehditään tallentamaan näin nopeita muutoksia virroissa ja jännitteissä.

#sähkönlaatu #sähkönlaadunanalysaattori #jännitekuoppa